Airobot

Det smartaste ventilationssystemet

Ved valget af ventilationsapparat skal man først og fremmest være opmærksom på, at man vælger sig et apparat for de næste 10 – 15 år. Ved at vælge et energibesparende og højteknologisk apparat sikrer man sig igennem årene en meget stor besparelse i fyringsomkostninger, elforbrug og for den sags skyld også i filtre. Den løbende udvikling af Airobot-programmel sikrer også, at apparatet flere år senere stadig vil være moderne og endnu smartere.

Laadi alla Airobot 2

tasuta mobiilirakendus!

 

 

    

Airobot L

Loftmonteret

– Med varme- og fugtgenvinding
ventilationsanordning
Luftmængde op til 250 m3/t (70L/s), eller
ventileret område op til 120m2

Brugervejledning
Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Airobot V3

vægmonteret

– Med varme- og fugtgenvinding
ventilationsanordning
– Luftmængde op til 309m3/h (86L/s) eller ventileret område op til 140m2

Brugervejledning
Installations- og vedligeholdelsesvejledning
Luftmængde, strøm og lyddata
EMN økodesign og energimærke
PRC økodesign og energimærke

Airobot S1/S2

Vægmonteret

– Med varme- og fugtgenvinding
ventilationsanordning
-Luftmængde op til 500 m3/t (139L/s), eller
ventileret område op til 250m2

S1 folder
S1 luftvolumen og lydydelsesdata
S2 folder
S2 luftvolumen og lydydelsesdata
Brugervejledning
Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Enkel montering

Det er fantastisk nemt at montere apparatet: alle sensorer og udstyr er integreret i apparatet. Fastgør det til væggen, slut rørene til og sæt elledningen i.

Ekstra værdi

Airobot er ikke et almindelig ventilationsapparat. Airobot gør rummet til et miljø med smart indeklima.

Nem vedligeholdelse

Airobot er designet således, at enhver bruger selv kan klare vedligeholdelsen af det.

Fabrikantens tekniske support

Airobots teknikere er altid til Deres hjælp i alle spørgsmål og problemer. Airobot-apparaterne kan fjernstyres, og selv problemer kan fjerndiagnosticeres.

Energibesparelse i topklasse

Automatisk energibesparelsesregime – Airobot er i stand til at
konstatere, når ingen opholder sig i rummene, og stiller selv om til det
mindste hastighedstrin. Hvis man gennemsnitligt opholder sig i rummene
mindre end otte timer i døgnet, sparer Aerobot indtil 30% af
energiomkostningerne sammenlignet med et almindeligt
ventilationsapparat.

– Behovsbaseret styring
– Energibesparende EC (med hastighed 0-100%) motorer
– Varmeveksler i topklasse, returnerer indtil 96% af varmen
– Moderne materialeteknologi

Ventilation med varmegenvinding

I Airobot-apparaterne er der indbygget modstrømspladevarmevekslere
af høj kvalitet. I varmeveksleren anvendes den
fra rummet udsugede luft til opvarmning af den luft, som tages ind
udefra. Dermed er det ikke nødvendigt separat at opvarme
udeluften, og der indblæses hele tiden luft med tæt ved
stuetemperatur. Sammenlignet med ventilation uden
varmegenvinding kan fyringsomkostningerne mindskes med indtil
40%.

 

Ventilation med fugtighedsgenvinding

Varmevekslere med energigenvinding (Entalpi, varmeog fugtighedsgenvinding) gør indklimaet endnu bedre. Ud over varmetilbageførslen finder også fugtighedsgenvinding sted, hvilket i vinterperioderne hjælper med at mindske faldet i indendørsrummenes luftfugtighed og endda til en vis grad hæve den. En varmeveksler med energigenvinding erstatter en almindelig varmeveksler og kan fås mod ekstra betaling

Sammenligning mellem varmeveksler uden og med fugtighedsgenvinding (Airobot S1/S2 200 m 3 /h)

Eksempel 1: Indendørs rum,Indendørs rum 20,0℃, Luftfugtighed 37,5%,Udendørsluftens temperatur 7℃, Luftfugtighed 70%
Almindelig varmeveksler ved indblæsning Lufttemperatur 19℃ Luftfugtighed 32%
Varmeveksler med fugtighedsgenvinding ved indblæsning, Lufttemperatur 17,7℃, Luftfugtighed 40%

Se mere på hjemmesiden

VARME- OG FUGTIGHEDSGENVINDING
Alle Airobot-apparater er udstyret med modstrømspladevarmevekslere. Til deres fordele hører:
– Høj varmegenvindings-virkningsgrad (indtil 95%), hvorfor der ikke er brug for eftervarmning.
-Driftssikkerhed. Pladevarmevekslere har ingen bevægelige dele, de bruger ikke elektricitet og slides ikke. Vedligeholdelsen består af, at de med et par års mellemrum blot skylles med rent vand.
-I pladevarmevekslere sker der ingen blanding af udsuget og indblæst luft, derfor kommer ubehagelige lugte ikke tilbage i det indendørs rum.

-Som standard er Airobot-apparater udstyret med varmevekslere, som gør systemet til ventilation med varmegenvinding (Heat Recovery Ventilation, HRV).

Som ekstraudstyr er det muligt i stedet for en almindelig varmeveksler at få en varmeveksler med fugtighedsgenvinding, som omdanner systemet til såkaldt ventilation med energigenvinding (betegnet Energy Recovery Ventilation, ERV). En varmeveksler med fugtighedsgenvinding returnerer såvel varme (virkningsgrad indtil 84%) som luftfugtighed (virkningsgrad indtil 65%). I vinterperioderne hjælper det med at mindske faldet i indendørsrummenes luftfugtighed og endda til en vis grad hæve den – genvindingen af fugtighed sker fra den udsugede luft. Hvor i tilfælde af en almindelig varmeveksler al den opståede fugtighed straks føres ud, så returneres ved fugtighedsgenvinding en del af den til rummene. Hvis for eksempel badeværelset er i brug, så fordeles den dér opståede fugtighed over hele boligens areal, hvilket igen forbedrer indeklimaets kvalitet mærkbart. Sådanne er særlig egnede i det kolde nordiske klima, hvor den indendørs luftfugtighed i fyringsperioden falder til et ubehageligt lavt niveau. En varmeveksler med fugtighedsgenvinding kan også senere monteres i stedet for en almindelig varmeveksler.

INTELLIGENT FROSTSIKRING
Airobot-ventilationsapparater er som standard udstyret med intelligente 1,35 kW PTC elektriske varmelegemer, som styres på grundlag af behovet med hensyntagen til lufttemperatur, luftfugtighed, tryk og luftmængde. Frostsikringen er løst ved forvarmning, hvormed der løbende sikres en afbalanceret ventilation, og frysning af varmeveksleren udelukkes. I tilfælde af minusgrader beregner apparatet frostgrænsen på grundlag af indendørsrummenes luftfugtighed og lufttemperatur. Den udefra tagne luft forvarmes, hvormed frysning af varmeveksleren udelukkes.

Desuden er der dermed sikret en passende temperatur af den indblæste luft uafhængigt af udetemperaturen, og separat eftervarmning er ikke nødvendig (på grund af pladevarmevekslernes høje virkningsgrad). I tilfælde af varmevekslere med fugtighedsgenvinding er eftervarmning under visse vilkår at anbefale. Det er også muligt at afbryde varmelegemet, og i så fald vil apparatet efter en vis tid standse, når udeluften er i minusgrader, og det begynder at ventilere cyklisk i korte perioder. En sådan løsning muliggør energibesparelse i frostperioden.

Har man jordvarme til rådighed, er det muligt at forbinde forvarmningen og jordvarme ved anvendelse af en særlig kalorifer. Ved vintertid forvarmer den luften, og ved sommertid skifter den automatisk om til køling.

KOMBINATION MED JORDVARME
1 kalorifer, 2 funktioner:

-Om vinteren til forvarmning – mulighed for at forvarme den udefra kommende luft
-Om sommeren til køling – den varme luft køles ned, og apparatet sender den kølige luft via forbipassagespjældet udenom varmeveksleren og direkte ind i rummet
Gratis forvarmning og køling. Airobot-apparatet omskifter cirkulationspumpen og styrer cirkulationen i kaloriferen. Systemet tilsluttes jordledningen direkte. Forudsætter tilstedeværelse af jordledning. Styringen kan fås som ekstraudstyr.

Indstillingen er yderst enkel: apparatet kan selv finde ud af at styre kaloriferen.

AUTONOMI
Alle Airobot-apparater indeholder som standard forskellige sensorer til at måle tryk, temperatur, luftfugtighed og CO2,
hvilke i høj grad gør Airobot enestående. Alle sensorerne er på forhånd indbygget i apparatet og behøver ikke separat montering.

Ved vask, bad i sauna eller madlavning kommer der overskydende fugtighed ud i rummene. Eftersom for megen fugtighed skaber ubehag og kan beskadige huset, er det væsentligt, at den føres ud af de indendørs rum.

CO2-sensoren måler luftens indhold af kultveilte, og på grundlag heraf kan luftkvaliteten bedst fastlægges. Hvis der er et større antal mennesker i rummene, så vokser dette mål, og apparatet søger at finde den bedste hastighed til at fastholde det forhåndsbestemte niveau, herunder tages der højde for både stignings- og faldhastighed. Et højt indhold af kultveilte i luften er også grunden til, at luften sommetider føles meget indelukket, ofte forårsager det endda ubehag og svimmelhed. Hvis der ikke opholder sig nogen i rummene (for eksempel hvis familien er på arbejde), så holdes ventilationen på minimalhastighed for at spare på energien.

Tages der hensyn til alt dette, kan den maksimale besparelse opnås: filtrenes levetid vokser, fyringsomkostningerne falder. Airobot S sikrer Dem et indeklima af høj kvalitet, når De er hjemme, og den største energibesparelse, når De ikke opholder Dem hjemme.

INTERNETFORBINDELSE
Apparatet behøver ikke internetforbindelse for at kunne fungere. Hele logikken og teknikken findes i apparatet selv. Ved forbindelse med internettet får brugeren mulighed for at styre apparatet igennem en mobilapplikation samt også se statistik over indendørsluftens kvalitet.

Overførslen af oplysninger mellem apparat, server og mobilapplikation finder sted krypteret. Tilslut apparatet til internettet, hvor dette er muligt. Airobot-apparaternes programmel udvikles løbende, og dermed bliver det muligt at få del i forbedringer og nye funktionaliteter.