Airobot

Älykkäin ilmanvaihtojärjestelmä

lmanvaihtolaitteiden valinnassa on ensisijaisesti lähdettävä siitä, että laitteen pitäisi toimia 10 – 15 vuoden ajan. Kun valitaan energiaa säästävä ja huipputeknologiaa edustava laite, saavutetaan vuosien saatossa merkittävää säästöä lämmityskustannuksista, sähköenergian kulutuksen ja myös suodattimien osalta. Airobotin käyttämän ohjelmiston jatkuva kehitystyö varmistaa osaltaan sen, että laite on myös vuosien kuluttua edelleen tehokas ja vieläkin älykkäämpi.

Laadi alla Airobot 2

tasuta mobiilirakendus!

 

 

    

Airobot L

Kattoon asennettu

– Lämmön ja kosteuden talteenotolla
ilmanvaihtolaite
Ilmamäärä jopa 250 m3 / h (70L / s), tai
tuuletettu alue jopa 120m2

Manuaalinen
Asennus- ja huolto-ohjeet

Airobot V3

Seinäasennus

– Lämmön ja kosteuden talteenotolla
ilmanvaihtolaite
– Ilmamäärä jopa 309m3/h (86L/s) tai tuuletettu alue jopa 140m2

Manuaalinen
Asennus- ja huolto-ohjeet
Ilman määrä, teho ja äänitiedot
EMN:n ekosuunnittelu ja energiamerkki
Kiinan ekosuunnittelu ja energiamerkki

Airobot S1/S2

Seinäasennus

– Lämmön ja kosteuden talteenotolla
ilmanvaihtolaite
Ilmamäärä jopa 500 m3 / h (139L / s), tai
tuuletettu alue jopa 250m2

S1 esite
S1 ilmamäärä ja äänen suorituskykytiedot
S2 esite
S2 ilmamäärä ja äänen suorituskykytiedot
Manuaalinen
Asennus- ja huolto-ohjeet

Helppo asennus

Laitteen asennus on hyvin helppoa: kaikki anturit ja teknologia on integroitu laitteeseen. Kiinnitä seinään, kytke putket ja sähkökaapeli.

Lisäarvo

Airobot ei ole aivan tavanomainen ilmanvaihtolaite. Airobot tekee tilasta älykkään sisäilmaston ympäristön.

Helppo huoltaa

Airobot on suunniteltu siten, että jokainen käyttäjä pystyisi sitä itsenäisesti huoltamaan.

Valmistajan tekninen tuki

Airobotin tekninen tiimi on aina valmiina auttamaan kaikissa laitteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Airobot-laitteet ovat etäohjattavia ja jos laitteessa on ongelmia, niiden syyt voidaan todeta etäohjauksen kautta.

Energiasäästön huipputaso

Automaattinen energiasäästötila – Airobot pystyy toteamaan tilanteen, jossa tilassa ei ole ihmisiä ja siirtymään silloin kaikkein alhaisimpaan
nopeuteen. Jos tiloissa ei oleskella vuorokauden sisällä keskimäärin yli
kahdeksan tunnin ajan, niin Airobot säästää tavanomaiseen ilmanvaihtolaitteeseen verrattuna jopa 30 % energiakustannuksista.
-Käyttötarpeen mukainen ohjaus
-Energiaa säästävät EC (0-100% nopeudella toimivat) moottorit
-Huipputason energiansiirrin, joka ottaa talteen jopa 96 % lämpöä• Uudentyyppinen materiaaliteknologia

Lämmön talteenotolla toimiva ilmanvaihto

Airobot-laitteisiin on integroitu laadukkaat vastavirtaan toimivat levylämmönsiirtimet. Ulkoa tuleva ilma lämmitetään lämmönsiirtimessä tilasta poistettavan ilman lämmöllä. Ulkoilmaa ei tarvitse tämän johdosta erikseen lämmittää ja tilaan puhalletaan aina lämpötilaltaan sisätilan lämpöä lähellä oleva ilmaa. Lämmityskustannukset saattavat laskea ilman lämmönsiirrintä toimivaan ilmanvaihtolaitteeseen verrattuna jopa 40 %.

 

Kosteuden talteenotolla toimiva ilmanvaihto

Energian talteenotolla (Entalpia, lämmön- ja kosteuden talteenotolla toimivat) toimivat lämmönsiirtimet parantavat huomattavasti sisäilmaston laatua. Näissä laitteissa on lämmön talteenoton lisäksi myös kosteuden talteenotto, joka auttaa talvikauden aikana vähentämään sisätilojen kosteustason laskua ja jopa hieman nostamaan tilojen kosteustasoa. Energian talteenotolla toimiva lämmönsiirrin toimii tavanomaisen lämmönsiirtimen tilalla ja on saatavissa lisämaksusta

Tavanomaisen ja kosteuden talteenotolla toimivan lämmönsiirtimen vertailu (Airobot S1/S2 200m3/h)

Esimerkki 1: Sisätila Sisätila 20,0℃, ilman kosteuspitoisuus 37,5% Ulkoilman lämpötila 7℃, ilman kosteuspitoisuus 70 %
Tavanomainen lämmönsiirrin, sisään tuleva ilma Ilman lämpötila 19℃ Ilman kosteuspitoisuus 32 %
Kosteuden talteenotolla toimiva lämmönsiirrin, sisään tuleva ilma Ilman lämpötila 17.7℃ Ilman kosteuspitoisuus 40 %

Katso lisää nettisivuilta

LÄMMÖN JA KOSTEUDEN TALTEENOTTO
Kaikki Airobot-laitteet on varustettu vastavirtaan toimivilla levylämmönsiirtimillä. Niiden etuja ovat mm.:

-Lämmöntalteenoton erinomainen tehokkuus (jopa 95 %), joten erillistä jälkilämmityksen tarvetta ei ole.
-Toimintavarmuus. Levylämmönsiirtimessä ei ole liikkuvia, sähköä kuluttavia tai kuluvia osia. Huolto rajoittuu muutaman vuoden välein puhtaalla vedellä huuhtelemiseen.
-Levylämmönsiirtimissä ei tapahdu poisto- ja sisään tulevan ilman sekoittumista, joten mahdollisesta syntyviä epämiellyttäviä hajuja ei siirretä sisätilaan. Airobot-laitteet on vakiotapauksessa varustettu lämmönsiirtimellä, joka tekee järjestelmästä lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihdon (HRV).

Lisävarusteina ovat tavanomaisen lämmönsiirtimen tilalla saatavissa kosteuden talteenotolla toimiva (Entalpia) lämmönsiirrin, joka tekee järjestelmästä energian talteenotolla varustetun ilmanvaihdon (ERV). Kosteuden talteenotolla toimiva lämmönsiirrin ottaa talteen sekä lämpöä (tehokkuus jopa 84 %) että ilmankosteutta (tehokkuus max. 65 %). Nämä ominaisuudet auttavat vähentämään talvikaudella sisätilojen kosteustason laskua ja jopa nostamaan sitä hieman – kosteus otetaan talteen poistoilmasta. Jos tavanomainen lämmönsiirrin ohjaa koko syntyneen kosteuden heti ulos, niin kosteuden talteenoton tapauksessa otetaan osa kosteudesta talteen ja ohjataan takaisin sisätiloihin. Kun huoneistossa on kylpyhuone, niin siellä syntynyt kosteus jaetaan koko asuintilaan, joka nostaa osaltaan sisäilman laatua. Nämä laitteet ovat erityisen toimiva ratkaisu kylmän ilmaston maihin, jossa sisätilojen kosteustaso laskee lämmityskauden aikana epämiellyttävän alhaiseksi. Kosteuden talteenotolla toimivat lämmönsiirtimet voidaan asentaa myös tavanomaisen lämmönsiirtimen tilalle.

ÄLYKÄS JÄÄTYMISENSUOJA
Airobot-ilmanvaihtolaitteet on vakiomallina varustettu älykkäillä 1.35kW PTC sähkökäyttöisillä lämmitysvastuksilla, joiden ohjaaminen tapahtuu lämmitystarpeen pohjalta, ilman lämpötila, ilman kosteuspitoisuus, ilmanpaineet ja ilmamäärät huomioon ottaen. Jäätymisensuoja toimii esilämmityksen menetelmän pohjalta, jolla varmistetaan jatkuvasti tasapainotettu ilmanvaihto ja lämmönsiirtimen jäätyminen on suljettu pois.

Laite laskee pakkasasteiden vallitessa sisäilman kosteuspitoisuuden ja ilman lämpötilan perusteella jäätymisen rajan. Sisään tuleva ilma esilämmitetään, estäen näin lämmönsiirtimen jäätymisen. Täten on ulkolämpötilasta riippumatta varmistettu sisään puhallettavan ilman oikea lämpötila ja erillinen jälkilämmitys ei ole (levylämmönsiirtimien erinomaisen tehokkuuden ansiosta) tarpeen. Kosteuden talteenotolla toimivan lämmönsiirtimen käytössä suositellaan tietyissä tapauksissa myös jälkilämmitystä.
Lämmitysvastukset voidaan myös kytkeä pois päältä ja tällaisessa tapauksessa laite pysähtyy jonkin ajan kuluttua, jos ulkoilma on jäähtynyt pakkasen puolelle ja ilmanvaihto jatkuu vaiheittain, lyhyt ajanjakso kerrallaan. Tällainen ratkaisu säästää tehokkaasti energiaa myös kylmän kauden aikana.

Jos kiinteistöllä on käytössä maalämmitys, voidaan esilämmitys ja maalämmitys yhdistää erityisvalmisteiseen varaavaan lämmittimeen. Laite esilämmittää ilmaa talvikauden aikana ja kytkeytyy kesäkaudella automaattisesti jäähdytystilaan.

MAALÄMMITYKSEN KYTKEMINEN
1 lämmitin, 2 toimintoa:

-Talvella esilämmittämiseen – mahdollisuus ulkoa tulevan ilman esilämmittämiseen
– Kesällä jäähdyttämiseen – lämmin ilma jäähdytetään ja laite ohjaa viileän ilman ohitusventtiilin kautta lämmönsiirtimen ohi suoraan sisätilaan

Ilmainen esilämmitys ja jäähdytys. Airobot-laite kytkee päälle kierrätyspumpun ja ohjaa lämmityslaitteessa tapahtuvaa kiertoa. Järjestelmä kytketään suoraan lämmitysputkistoon. Edellyttää lämmitysputkiston olemassaoloa. Ohjauslaite on saatavissa lisävarusteena.
Säätö on erittäin helppoa: laite ohjaa lämmitintä omatoimisesti.

RIIPPUMATTOMUUS
Kaikki Airobot-laitteet on varustettu vastavirtaan toimivilla levylämmönsiirtimillä. Niiden etuja ovat mm.:

– Lämmöntalteenoton erinomainen tehokkuus (jopa 95 %), joten erillistä jälkilämmityksen tarvetta ei ole.
-Toimintavarmuus. Levylämmönsiirtimessä ei ole liikkuvia, sähköä kuluttavia tai kuluvia osia. Huolto rajoittuu muutaman vuoden välein puhtaalla vedellä huuhtelemiseen.
-Levylämmönsiirtimissä ei tapahdu poisto- ja sisään tulevan ilman sekoittumista, joten mahdollisesta syntyviä epämiellyttäviä hajuja ei siirretä sisätilaan. Airobot-laitteet on vakiotapauksessa varustettu lämmönsiirtimellä, joka tekee järjestelmästä lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihdon (HRV).

Lisävarusteina ovat tavanomaisen lämmönsiirtimen tilalla saatavissa kosteuden talteenotolla toimiva (Entalpia) lämmönsiirrin, joka tekee järjestelmästä energian talteenotolla varustetun ilmanvaihdon (ERV). Kosteuden talteenotolla toimiva lämmönsiirrin ottaa talteen sekä lämpöä (tehokkuus jopa 84 %) että ilmankosteutta (tehokkuus max. 65 %). Nämä ominaisuudet auttavat vähentämään talvikaudella sisätilojen kosteustason laskua ja jopa nostamaan sitä hieman – kosteus otetaan talteen poistoilmasta. Jos tavanomainen lämmönsiirrin ohjaa koko syntyneen kosteuden heti ulos, niin kosteuden talteenoton tapauksessa otetaan osa kosteudesta talteen ja ohjataan takaisin sisätiloihin. Kun huoneistossa on kylpyhuone, niin siellä syntynyt kosteus jaetaan koko asuintilaan, joka nostaa osaltaan sisäilman laatua. Nämä laitteet ovat erityisen toimiva ratkaisu kylmän ilmaston maihin, jossa sisätilojen kosteustaso laskee lämmityskauden aikana epämiellyttävän alhaiseksi. Kosteuden talteenotolla toimivat lämmönsiirtimet voidaan asentaa myös tavanomaisen lämmönsiirtimen tilalle.

INTERNET-LIITÄNTÄ
Laite ei tarvitse toimiakseen internet-liitäntää. Koko älykkyys ja teknologia on laitteessa jo olemassa. Jos laite liitetään internettiin, käyttäjä voi ohjata laitteen toimintaa puhelinsovelluksen avulla ja seurata samalla sisätilan ilmanlaadun tilastotietoja.

Laitteen – palvelimen – puhelinsovelluksen välissä tapahtuva tiedonvaihto on kryptattu. Jos mahdollista, liitä laite internetverkkoon. Airobot-ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ja käyttäjä hyötyy silloin parhaiten laitteen päivityksistä ja uusista toiminnoista.