Airobot

Det smartaste ventilationssystemet

När man väljer ett ventilationsaggregat ska man främst tänka på att man väljer ett aggregat för 10 – 15 år. Om du väljer ett energisnålt och högteknologiskt aggregat får du med åren en väldigt stor besparing på uppvärmningskostnader, elenergi och även filter. Den kontinuerliga utvecklingsarbetet på Airobot-programvaran garanterar dessutom att aggregatet är lika modernt och till och med smartare efter åtskilliga år.

Laadi alla Airobot 2

tasuta mobiilirakendus!

 

 

    

Airobot L

Takmonterad

– Med värme- och fuktåtervinning
ventilationsanordning
Luftvolym upp till 250 m3/h (70L/s), eller
ventilerad yta upp till 120m2

Manuell
Installations- och underhållsinstruktioner

Airobot V3

Väggmonterad

– Med värme- och fuktåtervinning
ventilationsanordning
– Luftvolym upp till 309m3/h (86L/s) eller ventilerat område upp till 140m2

Manuell
Installations- och underhållsinstruktioner
Luftvolym, effekt och ljuddata
EMN ekodesign och energimärkning
PRC ekodesign och energimärkning

Airobot S1/S2

väggmonterad

– Med värme- och fuktåtervinning
ventilationsanordning
Luftvolym upp till 500 m3/h (139L/s), eller
ventilerad yta upp till 250m2

S1 broschyr
S1 luftvolym och ljudprestandadata
S2 broschyr
S2 luftvolym och ljudprestandadata
Manuell
Installations- och underhållsinstruktioner

 

Enkel montering

Det är ytterst enkelt att montera aggregatet: alla sensorer och all teknik finns redan inbyggda i aggregatet. Det är bara att montera aggregatet på väggen och ansluta rörledningarna och strömkabeln.

Mervärde

Airobot är inget vanligt ventilationsaggregat. Airobot gör ett rum till en miljö med smart inomhusklimat.

Enkel skötsel

Airobot-aggregat är designade för att varje användare ska själv kunna klara skötseln.

Tekniskt stöd från tillverkaren

Airobots tekniska team är alltid redo att hjälpa till med alla frågor och problem. Airobot-aggregaten möjliggör fjärradministrering och kan fjärrdiagnosticeras vid problem.

Energiekonomi av högsta klass

Automatiskt energisparläge – Airobot kan detektera att ingen vistas i
rummen och kopplar i så fall om sig till den lägsta hastighetsnivån. Om
rummen står tomma i genomsnitt i åtta timmar varje dag så sparar Airobot
upp till 30% av energikostnaderna jämfört med ett vanligt ventilationsaggregat.

-Behovsbaserad styrning
-Energisnåla EC-motorer (hastighet 0-100%)
-Toppavancerad värmeväxlare, återvinner upp till 96% av värmen
-Innovativ materialteknologi

Ventilation med värmeåtervinning

Airobot-aggregat är försedda med inbyggda högkvalitativa motströms plattvärmeväxlare. I värmeväxlaren värms uteluften upp med hjälp av frånluft. På så sätt kräver uteluften ingen separat uppvärmning och tilluftens temperatur ligger alltid nära rumstemperaturen. I jämförelse med ventilation utan värmeåtervinning kan uppvärmningskostnaderna minska med upp till 40%.

 

Ventilation med fuktåtervinning

Värmeväxlare med energiåtervinning (entalpivärmeväxlare, värme- och fuktåtervinning) höjer inomhusklimatets kvalitet ännu mer. Förutom värmeåtervinning har de även fuktåtervinning som vintertid bidrar till minskad fuktförlust inomhus och höjer luftfuktigheten i en viss mån. Värmeväxlare med energiåtervinning ersätter en vanlig värmeväxlare och tillhandahålls mot extra kostnad.

Jämförelse mellan en vanlig värmeväxlare och en värmeväxlare med fuktåtervinning (Airobot S1/S2 200m3/h)

Exempel 1: Inomhus Inomhustemperatur 20,0℃, luftfuktighet 37,5% Utetemperatur 7℃, luftfuktighet 70%
En vanlig värmeväxlare, tilluft Lufttemperatur 19℃
Luftfuktighet 32%
En värmeväxlare med fuktåtervinning, tilluft Lufttemperatur 17.7℃ Luftfuktighet 40%

Se mer på hemsidan

VÄRME- OCH FUKTÅTERVINNING
Alla Airobot-aggregat är försedda med motströms plattvärmeväxlare. De har följande fördelar:

• Hög värmeåtervinningseffektivitet (upp till 95%) som eliminerar behovet av separat efteruppvärmning. • Pålitlighet. Plattvärmeväxlare har inga rörliga delar, kräver ingen strömförsörjning och utsätts inte för nötning. När det gäller underhåll behöver de bara sköljas med rent vatten med ett par års mellanrum. • Plattvärmeväxlare blandar inte ihop från- och tilluft, det vill säga att otrevliga lukter inte leds tillbaka till rummen. I standardutförande är Airobot-aggregaten försedda med värmeväxlare för ventilation med värmeåtervinning (HRV). Som tillval kan man ersätta en vanlig värmeväxlare med en värmeväxlare med fuktåtervinning (Entalpia) för ett system för ventilation med energiåtervinning (ERV). En värmeväxlare med fuktåtervinning återvinner både värme (effektivitet upp till 84%) och luftfuktighet (effektivitet upp till 65%). Under vintersäsongen hjälper den till att begränsa minskning av luftfuktighet inomhus och att höja den i viss mån – fukt återvinns ur frånluft. Vid en vanlig värmeväxlare leds all fukt som uppstår ut omedelbart; vid fuktåtervinning leds fukten delvis tillbaka till rummen. Till exempel om man använder ett badrum fördelas fukten från badrummet över hela bostaden vilket höjer inomhusklimatets kvalitet avsevärt. Sådana värmeväxlare är särskilt lämpliga för det kalla klimatet i Sverige där luftfuktigheten inomhus blir otrevligt låg under uppvärmningssäsongen. Man kan även byta ut en vanlig värmeväxlare mot en värmeväxlare med fuktåtervinning vid ett senare tillfälle.

INTELLIGENT FROSTSKYDD
Airobot-ventilationsaggregat är försedda med intelligenta 1.35kW elektriska PTC-värmeelement i standardutförande. Värmeelementen styrs behovsbaserat med hänsyn till lufttemperaturer, luftfuktighet, tryck och luftmängd. Frostskyddsmetoden bygger på förvärme som garanterar en kontinuerligt balanserad ventilation och hindrar värmeväxlaren från att frysa. Vid minusgrader beräknar aggregatet en frysningsgräns med hjälp av luftfuktigheten inomhus och lufttemperaturen. Uteluften förvärms för att skydda värmeväxlaren från frost. Detta garanterar även en lämplig tilluftstemperatur oavsett utetemperatur så att ingen separat efteruppvärmning krävs (tack vare den höga effektiviteten hos plattvärmeväxlare). Vid en värmeväxlare med fuktåtervinning rekommenderas efteruppvärmning i vissa fall. Man kan även stänga av värmeelementet, i så fall stängs aggregatet av efter en viss tid om det är minusgrader ute och börjar aktivera ventilationen i cyklar i korta perioder. Denna lösning möjliggör energibesparing under den kalla årstiden. Om man har bergvärme kan man kombinera förvärme och bergvärme med hjälp av en särskild luftvärmare. Den förvärmer luften under vintersäsongen och kopplar automatiskt om sig till kyla under sommarsäsongen.
KOMPATIBILITET MED BERGVÄRME
1 luftvärmare, 2 funktioner:

-Förvärme vintertid – uteluft kan förvärmas
– Kyla sommartid – varm luft kyls ned och aggregatet leder den svala luften förbi värmeväxlaren och direkt till rummet via en förbikopplingsventil
Gratis förvärme och kyla. Airobot-aggregatet slår på och stänger av cirkulationspumpen samt styr cirkulationen i luftvärmaren. Systemet
ansluts direkt till en markslinga. Detta förutsätter att en markslinga finns anlagd. Kapacitet för styrning finns som tillval.

Inställningen är ytterst enkel: aggregatet kan styra luftvärmaren på egen hand.

AUTONOM FUNKTION
Alla Airobot-aggregat har sensorer av olika typ för mätning av tryck, temperatur, luftfuktighet och CO2 i standardutförande vilket gör Airobot helt unikt. Alla sensorer finns redan inbyggda i aggregatet och kräver ingen separat montering. Tvätt, bastubad eller matlagning resulterar i överflödig fukt inomhus. För hög luftfuktighet känns otrevlig och kan dessutom skada huset, därför är det viktigt att leda ut fukt från rummen. CO2-sensorn mäter koldioxidhalten i luften som är den bästa parametern för bedömning av luftkvalitet. Om fler personer vistas inomhus kommer koldioxidnivån att öka och aggregatet försöker hitta den optimala hastigheten för att kunna upprätthålla den förutbestämda nivån, bland annat med hänsyn till hur snabbt koldioxidnivån ökar eller minskar. En hög koncentration av koldioxid i luften är det viktigaste orsaken till att luften ibland känns kvav så att man till och med mår illa eller känner sig yr. Om rummen är tomma (t.ex. medan alla är på jobbet) kör ventilationen på den lägsta hastighetsnivån för att spara energi. Tack vare allt detta kan man uppnå en maximal besparing: en längre livslängd för filtren och lägre uppvärmningskostnader. Airobot S garanterar ett högkvalitativt inomhusklimat för dig medan du är hemma och maximal energibesparing medan du är hemifrån.
ANSLUTNING TILL INTERNET

Aggregatet kräver ingen internetuppkoppling för sin funktion. Alla data och all teknik finns i aggregatet. Å andra sidan ger anslutning till internet användaren möjligheten att styra aggregatet via en mobilapp och se statistik över luftkvaliteten inomhus.
Dataöverföringen mellan aggregatet, servern och mobilappen är krypterad. Anslut gärna aggregatet till internet om möjligt. Programvaran för Airobot-aggregat utvecklas kontinuerligt och på så sätt kan du få del av uppdateringar och nya funktioner. internetivõrku. Airobot seadmete tarkvara arendatakse pidevalt ning nii on võimalik täiustustest ja uutest funktsionaalsustest osa saada.